Dünya Çocuk Hakları Günü

20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen "Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi" ayrım gözetmeden her çocuğun sahip olduğu hakları sıralamakta ve güvence altına almaktadır. Türkiye bu sözleşmeyi 1990 yılında imzalamış ve iç hukukun bir parçası haline getirmiştir. Sözleşmenin kabulü olan 20 Kasım her yıl “Dünya Çocuk Hakları Günü" olarak tüm dünyada kutlandığı gibi ülkemizde de kutlanmaktadır. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin altına imza atan ilk ülkelerden biri olan Türkiye çocuklara büyük önem vermektedir. 

Unutulmamalıdır ki, sevgi, eğitim hakkı, yaşam hakkı, sağlık hakkı çocuğun en doğal hakkıdır. Bu hakları çocuklarımıza sunmak bizim en önemli görevimizdir. Çocuklara yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu belirterek, tüm çocuklarımızın “Dünya Çocuk Hakları Günü’nü” kutluyorum. 
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Hatice UĞURLU
                                                                                                                                                                                                                                                                                              İl Müdür V.


Sonraki Sayfa: 5395 Çocuk Koruma Kanunu Kasım Ayı Toplantısı Vali Yardımcısı Emin Alıcı Başkanlığında Gerçekleşti.

Önceki Sayfa : Şehit, Gazi ve Gazi Ailelerimize Ziyaretlerimiz Devam Ediyor.