ARABULUCULUK KOMİSYONU VE SEKRETERTASI

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 3 üncü maddesi ile kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebi ile açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak belirlenmiştir.
02.06.2018 tarihinde yürürlüğe giren Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 18 inci maddesinde ise; "İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar...”hükmü yer almaktadır.


Bunu istinaden İl Müdürlüğümüzce arabuluculuk komisyonu oluşturulmuş olup arabuluculuk davetinde  bulunacak işçilerin Yenimahalle Mahallesi Sağlık Caddesi No:52 KIRIKKALE adresine, kirikkale@aile.gov.tr e posta adresine ya da   0318 2242725 telefon numarası aracılığı ile başvurması gerekmektedir.
 


Sonraki Sayfa: FİLİSTİN İNSANİ YARDIM KAMPANYASI